EL17A
Porta Scopino
A 11.1100 B 12.2100
L. 11 - H. 66 - P. 11