Sk 2.0


SK01D
Dispenser a parete
A 3.5200 B 3.9600
L. 12 - H. 18 - P. 8